Medisch Centrum Wilhelmina
Borgstee 17
9403 TS  ASSEN

telefoon (0592) 34 00 53

Voor een Routebeschrijving klik hier.



© 2009
Medisch Centrum Wilhelmina
U bevindt zich hier: Diabetes Centrum Wilhelmina

Diabetes Centrum Wilhelmina

De meeste patiënten met diabetes die onder behandeling zijn van een internist, komen één keer per jaar voor controle bij de internist en drie keer per jaar bij de diabetesverpleegkundige.

Diabetesverpleegkundige

Tijdens de controlebezoeken aan de diabetesverpleegkundige leren patiënten hoe zij in de dagelijkse praktijk maar ook in crisissituaties zo goed mogelijk kunnen omgaan met hun ziekte. De diabetesverpleegkundige helpt patiënten inzicht te krijgen in de aard van de ziekte en oefent met hen bepaalde vaardigheden zoals het hanteren van de insulinepen en het meten van de bloedglucosewaarden.

Overige controles

In ieder geval één keer in de twee jaar komt u bij de oogarts voor controle.Ten minste één keer per jaar vindt een uitgebreid voetonderzoek plaats. Zonodig heeft de diabetesverpleegkundige overleg met de internist, bijvoorbeeld als de medicijnen moeten worden aangepast.

Afspraak maken?

Wie een afspraak wil maken met de diabetesverpleegkundige of bloedglucose-dagcurves wil doorgeven, kan e-mailen naar: diabetes@wza.nl. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 11.00 tot 12.00 uur, telefoonnummer (0592) 76 00 40.
Het Diabetes Centrum Wilhelmina is gevestigd in het Medisch Centrum Wilhelmina aan de Borgstee 17.